VitroGen

to największy w Europie producent sadzonek miskanta olbrzymiego

VitroGen – największy w Europie producent sadzonek miskanta olbrzymiego

VitroGen to dynamicznie rozwijająca się firma biotechnologiczna specjalizująca się w produkcji roślin przy wykorzystaniu nowoczesnych metod rozmnażania w kulturach tkankowych (kulturach in vitro).

VitroGen to know-how i najwyższa jakość

VitroGen to największy w Europie producent sadzonek miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) techniką in vitro. Rozmnażanie roślin zachodzi w laboratoriach, w ściśle kontrolowanych warunkach oświetlenia i temperatury, na specjalnie przygotowanych podłożach, których skład został opracowany przez nasz zespół i jest tajemnicą firmy. Dzięki tak nowoczesnej technologii sadzonki są produkowane przez 12 miesięcy (niezależnie od pory roku i warunków klimatycznych) i sukcesywnie wysyłane do odbiorców z kilkunastu krajów Europy i spoza Europy: Belgii, Chorwacji, Francji, Holandii, Kanady, Japonii, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii.

Produkcja sadzonek miskanta olbrzymiego metodą in vitro

jest technologicznie zaawansowana i przyszłościowa. Prowadzi do efektywnego wytworzenia licznych i genetycznie jednorodnych roślin o pożądanych cechach użytkowych. Ich wzrost w warunkach polowych jest szybki i wyrównany, dzięki czemu już w drugim-trzecim roku wegetacji powstają zwarte łany, a plony biomasy w polskich warunkach klimatyczno-glebowych dochodzą do 8 t/ha w pierwszym roku wegetacji, a do 20 t/ha w drugim i trzecim roku.

Rośliny powstałe w warunkach in vitro są doskonałej jakości, wolne od patogenów wirusowych, bakteryjnych i grzybowych. Zdrowotność naszych roślin jest kontrolowana przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, i potwierdzana w świadectwach fitosanitarnych, które uzyskujemy corocznie od ponad jedenastu lat istnienia firmy. Rośliny wytworzone w procesie rozmnażania in vitro (mikrosadzonki) mają od dwóch do ośmiu pędów, a po wysadzeniu do multipalet z ziemią szybko tworzą silne sadzonki o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Doskonale znoszą warunki zimowe, co potwierdzają wyniki testów przeprowadzonych nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Anglii, w północnych regionach Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie. Nie wymagają okrywania w sezonie zimowo-wiosennym.

Sadzonki miskanta olbrzymiego

VitroGen oferuje ukorzenione mikrosadzonki miskanta olbrzymiego in vitro (8-10 cm) oraz sadzonki zaaklimatyzowane (30-35 cm), które dostarczamy w multipaletach 40 x 60 cm (104 szt.)

Sadzonki in vitro są wysadzane do multipalet w drugiej połowie marca, a następnie aklimatyzowane (adaptowane do warunków zewnętrznych) w tunelach foliowych lub w szklarniach przez kolejne 6-8 tygodni. W tym czasie osiągają wymaganą wielkość (30-35 cm), mają od 2-8 sztywnych pędów, liczne ciemnozielone liście, dobrze wykształcony system podziemnych łodyg (rizomów) i doskonale rozwinięte korzenie. W tej fazie nadają się do wysadzenia na polu. W przypadku plantacji przeznaczonych na biomasę gęstość roślin powinna wynosić 14.000 – 14.500 szt./ha, natomiast na plantacjach przeznaczonych na pozyskanie rizomów liczbę tę można zwiększyć do ponad 20.000 szt./ha. Rośliny pochodzące z kultur in vitro sadzi się później niż rizomy, tzn. między 15 maja a 15 czerwca, kiedy mija zagrożenie porannymi przymrozkami. Wymagana głębokość sadzenia to 10-12 cm. Przed posadzeniem można przyciąć górną część pędów/liści – tak, by ich wysokość nie przekraczała 18-20 cm. Zabieg ten wyraźnie stymuluje wzrost i krzewienie się roślin. Na życzenie naszych klientów dostarczamy materiał przygotowany w ten sposób.

Przygotowanie pola

Ważnym etapem przed założeniem plantacji miskanta jest odpowiednie przygotowanie pola, co skutkować będzie oszczędnością pracy i nakładów finansowych w pierwszym roku wegetacji. Wymagane są zabiegi zmierzające do eliminacji chwastów, optymalizacji struktury gleby, uzyskania pożądanego pH i zapewnienia odpowiedniej zawartości kluczowych pierwiastków. Jesienią roku poprzedzającego sadzenie należy zastosować herbicyd totalny Rundup, w dawkach wskazanych przez producenta i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (kombinezon ochronny, maseczka, okulary), a następnie pole zaorać i „dać mu odpocząć” do wiosny. W drugim wariancie zabieg ten można przeprowadzić wczesną wiosną (luty-marzec).

Przed założeniem plantacji warto określić strukturę gleby oraz sprawdzić kilka parametrów, m. in. wartość pH, zawartość makroelementów (azotu w formie amonowej N-NH4+ i azotanowej N-NO3-) i mikroelementów (P2O5, K2O, Mg). Na glebach kwaśnych – pH poniżej 5,5 – należy przeprowadzić wapnowanie, najlepiej nawozem wapniowo-magnezowym.

VitroGen przyjmuje zlecenia

a wykonanie takich badań, jak też na ich opracowanie i przygotowanie zaleceń nawozowych (w przypadku gleb ubogich). Przy zakupie sadzonek w naszej firmie taka ekspertyza jest bezpłatna. Próbki gleby należy pobrać z kilku – kilkunastu punktów pola, z dwóch głębokości: 0-30 cm i 30-60 cm i przesłać/dostarczyć do naszego laboratorium.

Optymalne zawartości składników mineralnych w glebie przeznaczonej pod uprawę miskanta wynoszą:

N-NO3–  10 mg/kg

P2O5  80 mg/kg

K2O  100 mg/kg

Mg  40 mg/kg

Pierwszy rok po założeniu plantacji jest rokiem najtrudniejszym ze względu na pojawiające się chwasty, które nie tylko stanowią silną konkurencję dla młodych sadzonek miskanta, ale przyczyniają się też do szybkiego wyjałowienia gleby.

VitroGen prowadzi usługi

w zakresie identyfikacji gatunków chwastów (na podstawie przesłanych zdjęć lub wizytacji pola) oraz doradztwa przy doborze takich herbicydów, które będą najbardziej skuteczne, a jednocześnie nie uszkodzą roślin miskanta.

W naszej ofercie można znaleźć sadzonki miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)...

W naszym asortymencie znajdą Państwo także sadzonki stewii (Stevia rebaudiana), ...

to atrakcyjne pnącze z rodziny storczykowatych. W stanie dzikim rośnie w lasach tropikalnych Ameryki Południowej i Środkowej...

Paulownia (Paulownia) jest szybko rosnącym drzewem pochodzącym z południowo-wschodnich Chin...

jest znaną zimozieloną rośliną o charakterystycznym przyjemnym zapachu...

Rozmnażanie roślin in vitro (klonowanie)

to grupa ozdobnych pnączy obejmująca ponad 200 gatunków o pięknych kwiatach różnej barwy...

jest zimozielonym krzewem rosnącym w krajach basenu Morza Śródziemnego i.....

VitroGen jest największym w Europie producentem sadzonek miskanta olbrzymiego metodą in vitro.

Zapraszamy do współpracy