img
Partnerzy

Program EU: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy

im Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w Bydgoszczy

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu

Agencja Rynku rolnego

Zielona Marka