Ziemniak

ZIEMNIAK (Solanum tuberosum L)

VitroGen jest również wyspecjalizowanym producentem mikrosadzonek ziemniaka (Solanum tuberosum L.). Nasze laboratorium ma ogromne doświadczenie w tym zakresie, w ostatnich kilku latach rozmnożyliśmy w kulturach in vitro kilkadziesiąt odmian ziemniaka i dostarczyliśmy naszym odbiorcom miliony ukorzenionych mikrosadzonek wolnych of patogenów wirusowych i bakteryjnych.

 

Wraz z mikrosadzonkami dostarczmy wyniki badań potwierdzających, że nasze materiały są wolne od patogenów: Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusRalstonia solanacearum, PSTVd.

Jesteśmy producentem sadzonek in vitro ziemniaka zarejestrowanym w rejestrze podmiotów profesjonalnych pod nr PL- 04/61/9627. Na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa nr 23/2020 jesteśmy uprawnieni do wydawania paszportów roślin.