Produkcja sadzonek miskanta in vitro

Laboratorium

VitroGen

 

Biuro:

ul. Dąbrowa 6

85-147 Bydgoszcz

tel.: 52 325 00 00

fax: 52 325 00 02

e-mail: biuro@vitrogen.eu

 

 

Laboratorium:

ul. Jagiellońska 94D

85-027 Bydgoszcz

tel.: 52 345 05 00

 

VitroGen jest największym w Europie producentem sadzonek miskanta olbrzymiego metodą in vitro.

Proces ten obejmuje następujące etapy:

Etap 1 – Klonowanie in vitro zaczyna się od wyboru rośliny „matecznej” o doskonałych cechach biologicznych i dobrej kondycji zdrowotnej. Fragmenty rośliny (np. łodygi, rizomy, kwiatostany) sterylizuje się, a następnie umieszcza się na pożywkach zawierających składniki niezbędne do szybkiej inicjacji nowych pędów. Obecne w pożywkach fitohormony stymulują powstawanie licznych roślin na fragmentach tkanek. Proces ten wymaga 6-10 tygodni od zainicjowania kultury in vitro.

Miskant In Vitro 1a Miskant In Vitro

Etap 2 – Rośliny rozdziela się w sterylnych warunkach (zdjęcia) i przenosi na świeże pożywki skomponowane tak, by sprzyjały wydajnemu rozmnażaniu się w trakcie kolejnych 4-6 tygodni (zdjęcia). Dzięki temu z jednej rośliny uzyskuje się w tym czasie 4-12 nowych.

Miskant In Vitro 3a Miskant In Vitro 4a

Etap 3 – Ponownie rozdzielone pędy przenosi się na podłoża stymulujące rozwój korzeni. W zależności od sposobu podziału powstają mikrosadzonki jedno-, dwu- lub wielopędowe.

Miskant In Vitro Miskant In Vitro

Etap 4 – Rośliny wysadza się do multipalet z ziemią i aklimatyzuje do warunków ex vitro przez okres 4-6 tygodni. W tym czasie dochodzi do zwielokrotnienia liczby pędów i rozkrzewienia sadzonek.

Miskant

Etap 5- Zaaklimatyzowane rośliny miskanta są gotowe do wysadzenia na polu – najlepiej w drugiej połowie maja lub w czerwcu. W pierwszym roku wegetacji rośliny tworzą ok. 30-40 pędów i osiągają wysokość 50-80 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych. W drugim roku dorastają do 150-200 cm, a w trzecim do 300-350 cm.

O nas Fot.9