Produkcja sadzonek miskanta in vitro

Laboratorium

VitroGen Sp.j.

 

Biuro:

ul. Dąbrowa 6

85-147 Bydgoszcz

tel.: 52 325 00 00

fax: 52 325 00 02

e-mail: biuro@vitrogen.eu

 

 

Laboratorium:

ul. Jagiellońska 94D

85-027 Bydgoszcz

tel.: 52 345 05 00

 

VitroGen jest największym w Europie producentem sadzonek miskanta olbrzymiego metodą in vitro.
Rozmnażanie roślin zachodzi w laboratoriach, w ściśle kontrolowanych warunkach światła i temperatury, na specjalnie przygotowanych podłożach, których skład jest tajemnicą firmy. Dzięki takiej technologii sadzonki powstają przez cały rok i są eksportowane do krajów z różnych stref klimatycznych.

Produkcja sadzonek miskanta metodą in vitro jest technologicznie zaawansowana i przyszłościowa. Prowadzi do efektywnego wytworzenia licznych i genetycznie jednorodnych roślin o idealnej zdrowotności i pożądanych cechach użytkowych. Ich wzrost w warunkach polowych jest szybki i wyrównany, dzięki czemu już w drugim-trzecim roku wegetacji powstają zwarte łany, a plony biomasy w polskich warunkach klimatyczno-glebowych dochodzą do 20 t/ha.
Rośliny powstałe w warunkach in vitro są doskonałej jakości, zawierają zazwyczaj od dwóch do ośmiu pędów , a po wysadzeniu do mulipalet z ziemią szybko tworzą silne sadzonki o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Bardzo dobrze znoszą warunki zimowe, co potwierdzają wyniki testów przeprowadzonych nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Anglii, w północnych regionach Stanów Zjednoczonych i w Kanadzie.Oferujemy ukorzenione sadzonki in vitro, zaaklimatyzowane sadzonki (20-25 cm) w multipletach lub w pojemnikach 2- i 3-litrowych.

Etap 1 – Klonowanie in vitro zaczyna się od wyboru rośliny „matecznej” o doskonałych cechach biologicznych i dobrej kondycji zdrowotnej. Fragmenty rośliny (np. łodygi, rizomy, kwiatostany) sterylizuje się, a następnie umieszcza się na pożywkach zawierających składniki niezbędne do szybkiej inicjacji nowych pędów. Obecne w pożywkach fitohormony stymulują powstawanie licznych roślin na fragmentach tkanek. Proces ten wymaga 6-10 tygodni od zainicjowania kultury in vitro.

Miskant In Vitro 1a Miskant In Vitro

Etap 2 – Rośliny rozdziela się w sterylnych warunkach (zdjęcia) i przenosi na świeże pożywki skomponowane tak, by sprzyjały wydajnemu rozmnażaniu się w trakcie kolejnych 4-6 tygodni (zdjęcia). Dzięki temu z jednej rośliny uzyskuje się w tym czasie 4-12 nowych.

Miskant In Vitro 3a Miskant In Vitro 4a

Etap 3 – Ponownie rozdzielone pędy przenosi się na podłoża stymulujące rozwój korzeni. W zależności od sposobu podziału powstają mikrosadzonki jedno-, dwu- lub wielopędowe.

Miskant In Vitro Miskant In Vitro

Etap 4 – Rośliny wysadza się do multipalet z ziemią i aklimatyzuje do warunków ex vitro przez okres 4-6 tygodni. W tym czasie dochodzi do zwielokrotnienia liczby pędów i rozkrzewienia sadzonek.

Miskant

Etap 5- Zaaklimatyzowane rośliny miskanta są gotowe do wysadzenia na polu – najlepiej w drugiej połowie maja lub w czerwcu. W pierwszym roku wegetacji rośliny tworzą ok. 30-40 pędów i osiągają wysokość 50-80 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych. W drugim roku dorastają do 150-200 cm, a w trzecim do 300-350 cm.

O nas Fot.9