Produkcja sadzonek miskanta in vitro

VitroGen jest największym w Europie producentem sadzonek miskanta olbrzymiego metodą in vitro.

Proces ten obejmuje następujące etapy:
Etap 1 – Klonowanie in vitro zaczyna się od wyboru rośliny „matecznej” o doskonałych cechach biologicznych i dobrej kondycji zdrowotnej. Fragmenty rośliny (np. łodygi, rizomy, kwiatostany) sterylizuje się, a następnie umieszcza się na pożywkach zawierających składniki niezbędne do szybkiej inicjacji nowych pędów. Obecne w pożywkach fitohormony stymulują powstawanie licznych roślin na fragmentach tkanek. Proces ten wymaga 6-10 tygodni od zainicjowania kultury in vitro.

 

Etap 2 – Rośliny rozdziela się w sterylnych warunkach (zdjęcia) i przenosi na świeże pożywki skomponowane tak, by sprzyjały wydajnemu rozmnażaniu się w trakcie kolejnych 4-6 tygodni (zdjęcia). Dzięki temu z jednej rośliny uzyskuje się w tym czasie 4-12 nowych.

Etap 3 – Ponownie rozdzielone pędy przenosi się na podłoża stymulujące rozwój korzeni. W zależności od sposobu podziału powstają mikrosadzonki jedno-, dwu- lub wielopędowe.

Etap 4 – Rośliny wysadza się do multipalet z ziemią i aklimatyzuje do warunków ex vitro przez okres 4-6 tygodni. W tym czasie dochodzi do zwielokrotnienia liczby pędów i rozkrzewienia sadzonek.


Etap 5- Zaaklimatyzowane rośliny miskanta są gotowe do wysadzenia na polu – najlepiej w drugiej połowie maja lub w czerwcu. W pierwszym roku wegetacji rośliny tworzą ok. 30-40 pędów i osiągają wysokość 50-80 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych. W drugim roku dorastają do 150-200 cm, a w trzecim do 300-350 cm.